Trẻ được hưởng chế độ tiền ăn trưa


Trẻ em thuộc các đối tượng quy định tại Điều 3 của Nghị định này được hỗ trợ tiền ăn trưa bằng 10% mức lương cơ sở/trẻ/tháng. 2. Thời gian hỗ trợ cho trẻ em thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này tính theo số tháng học thực tế, nhưng …
Theo dự thảo, 4 đối tượng trẻ trong độ tuổi từ 3-5 sẽ được hỗ trợ tiền ăn trưa. Theo đó, trẻ không có nguồn nuôi dưỡng, trẻ em khuyết tật, trẻ em có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo, trẻ em có cha mẹ thuộc diện hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ …
Mức phụ cấp tiền ăn ca, ăn trưa tối đa được đưa vào chi phí hợp lý: … tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể Điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một … Việc thực hiện chế độ ăn giữa ca theo hướng dẫn tại Thông tư số 22/2008/TT …
Cụ thể, trẻ em đang học tại lớp mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non thuộc một trong các đối tượng sau được hỗ trợ tiền ăn trưa là 160.000 đồng/trẻ/tháng (hiện hành theo Nghị định 06/2018/NĐ-CP là 10% mức lương cơ sở tương đương 149.000 đồng/trẻ/tháng):
5 trường hợp trẻ mẫu giáo được hỗ trợ tiền ăn trưa. Tại Điều 7 Nghị định 105/2020/NĐ-CP quy định, trẻ mầm non thuộc đối tượng được hỗ trợ tiền ăn trưa được hỗ trợ 160.000 đồng/trẻ/tháng. Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực …
Trẻ em mẫu giáo được Nhà nước hỗ trợ tiền ăn trưa bằng 10% mức lương cơ sở/trẻ/tháng. Đây là chính sách được quy định tại Nghị định 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Vậy thủ tục, hồ sơ để được hưởng chế độ này như thế nào, mời các bạn tham khảo bài viết …
Một số trẻ em mẫu giáo thuộc diện đặc biệt sẽ được Nhà nước hỗ trợ tiền ăn trưa bằng 10 mức lương cơ sở/trẻ/tháng. Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học. Nghị định cũng quy định rõ chính sách đối với 4 đối tượng giáo viên mầm non.
1. Chế độ hỗ trợtiền ăn trưa trẻ em. 1.1. Đối tượngđược hỗ trợ ăn trưa: Thực hiện theo Thông tư số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV Đồng thời để thuận tiện trong việc theo dõi đối tượng thụ hưởng chế độ, cần lưuý thêm một số nội dung như sau:
Trước tiên, để tiền ăn trưa, ăn giữa ca được đưa vào chi phí được trừ của doanh nghiệp thì các khoản chi này phải được ghi cụ thể về điều kiện hưởng, mức hưởng tại một trong các hồ sơ như: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài …
Như vậy, tiền ăn trưa, tiền ăn giữa ca sẽ không bị giới hạn nhưng chỉ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của công ty khi mức phụ cấp ăn trưa, ăn ca được quy định cụ thể về điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ như Hợp đồng lao …